Хавдрын эрсдэлийг бууруулах арга замууд

Хавдрын эрсдэлийг бууруулах арга замуудыг танилцуулж байна.

2 thoughts on “Хавдрын эрсдэлийг бууруулах арга замууд

  1. www.103.mn

    Эмнэлэгийн ажилтнуудын цалинг нэмэх нь зөв гэж Та бодож байна уу?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *