Амбулаторийн оношлогоо, шинжилгээ

Арьсны өвчин

Хамуунаас урьдчилан сэргийлэх, дахин халдварлахаас хамгаалах арга хэмжээ
Хамуунаас урьдчилан сэргийлэх, дахин халдварлахаас хамгаалах арга хэмжээ

Ерөнхий  Хамууны хачигны голомтыг бүрэн устгахын сацуу хувийн ариун цэврийг сайн сахиагүй нөхцөлд хамуу...

More Stories

Гүйлт

Гүйлтийн ачааллыг тохируулах
Гүйлтийн ачааллыг тохируулах

 Чийрэгжүүлэх гүйлт юуны өмнө хүнд таашаал, кайф өгч байх ёстой. Кайф өгөхгүй байгаа зүйлээр...

More Stories