Аллохол

Нийлмэл найрлага бүхий бүрээстэй шахмал хэлбэртэй бөгөөд элгэнд цөс үүсэхийг эрчимжүүлэх, цөс хөөх, ходоод гэдэсний замын  хөдөлгөөн ба шүүрэл гаргалтыг  нэмэгдүүлэх үйлчлэлтэй.

Зохимж сайтай боловч зарим тохиолдолд харшил үүсгэх, суулгах  зэрэг гаж нөлөө гарч болзошгүй. Цочмог гепатит, элэгний дутмагшил, механик шарлалтын  үед хэрэглэж болохгүй. Улсын эмийн бүртгэлд оржээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.