Аденозин

25, 50мг шахмал ба 6мг – 2 мл туншил хэлбэртэй, зүрхний хэмнэл  алдагдлын эсрэг, ялангуяа ховдлын гаралтай пароксизмаль тахикардийг дарах  үйлчлэлтэй бэлдмэл бөгөөд брадикардитай өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.

Монгол  улсын эмийн бүртгэлд Аденозин-Эбэве нэрээр бүртгэгджээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.