Бензалкон

20 мг эмийн бодис агуулсан шахмал, үтрээний лаа, 864 мг бодис  агуулсан 72 г крем, 60 мг бодис агуулсан чихээс зэрэг хэлбэртэй байдаг.

Энэ эм нь  эр бэлгийн эсийг хөнөөх гол үйлчлэлтэй тул түүнийг хүсээгүй жирэмслэлтээс  сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг. Гаж нөлөө төдийлөн илэрдэггүй. Манай улсын эмийн бүртгэлд Фарматекс нэрээр бүртгэгджээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

1 thought on “Бензалкон”

  1. Фарматексийн төрлүүдийн үйлчилгээг илүү дэлгэрэнгүй бичиж өгөөч гэсэн хүсэлт тавьж байна

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.