Зохистой хооллолт

Зөв зохистой хооллох нь бие бялдар, сэтгэхүйн хэвийн өсөлт бойжилтийг хангаж, гадаад орчны харш нөлөөллийг эсэргүүцэх чадвартай болгодог.

  • Ялангуяа бага насны хүүхдийн хооллолтод онцгой анхаарах нь чухал, яагаад гэвэл хүүхдийн хоногийн хоолны хэрэгцээ тэдний өсөлт хөгжилттэй уялдан өөрчлөгдөж байдаг. Жишээ нь: Хүүхдийн биеийн жин 1 граммаар нэмэгдэхэд/ккал илчлэг зарцуулах ёстой

  • Хоногийн хэрэгцээндээ зориулан, бие бялдар, сэтгэхүйн хэвийн өсөлт бойжилтийг бүрэн хангаж чадахуйц хэмжээний уураг, өөх тос, нүүрс ус, эрдэс бодис, амин дэм агуулсан хоол тэжээл сонгон хэрэглэх шаардлагатай.

  • Хоногийн хоол хүнсний зөвлөмжийн дагуу (ГЭР ЗӨВЛӨМЖ) хооллоорой. Энэхүү Зөвлөмж нь та бүхэнд өдөр бүр ямар зүйлээс хэдий хэр хэмжээтэй хэрэглэхийг зөвлөдөг. Та бүхэн өдөрт гэрийн хана, унинд дүрслэгдсэн хоол хүнснээс аль болох арвин, харин тоононд дүрслэгдсэнээс аль болох бага хэрэглэх нь зүйтэй.

2 thoughts on “Зохистой хооллолт”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.