Сахуу, хөхүүл ханиад, татрангийн гуравт вакцин

Энэ нь сахуу, хөхүүл ханиад, татран гэсэн 3 өвчнөөс зэрэг сэргийлж чаддаг.

Хийх арга

Гуяны булчинд тарина.

Вакцины товлол: I тун – 2 настайд

Хариу урвал

Вакцин тарьсны дараах хариу урвал хүүхдэд нилээд ажиглагддаг. Хүүхдийн бие сульдаж уйлагнах, халуурах, вакцин тарьсан газарт улайх, хавдах, бэрсүүтэх шинж илэрнэ. Онцлог тал. Гуравт вакцины хариу урвал их байдаг.

Leave a Reply