Вируст В гепатийн вакцин

Энэ вакцин нь В гепатит өвчнөөс сэргийлнэ.

Энэ вакцин нь В гепатит өвчнөөс сэргийлнэ.

Хийх арга: Гуяны булчинд тарина.

Вакцины товлол: I тун – төрсний дараах 24-48 цагийн дотор

Хариу урвал: Онцын хариу урвал үзүүлдэггүй.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.