Сонгино хайрхан дүүргийн шүдний эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Буянтын-Ам

Эмнэлгийн эрхлэгч: Г. Жаргалтогтох
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: 17-р хороо 1-р хороолол 31-2 тоот
Утас: 99120294, 681294СХд

Эмнэлгийн нэр: Бүрэндент

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Бат-Өлзий
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХд 16-р хороо 1-р хорооолол 27-40 тоот
Утас: 99747424, 685528а

Эмнэлгийн нэр: Бүтээлхайрхан

Эмнэлгийн эрхлэгч: д.Нарантуяа

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд 1-р хороолол Цамбагаравын үйлчилгээний байр.

 

Эмнэлгийн нэр: Гантэргэлбагана ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б.Бурмаа

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг оношлогоо, эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх, НАСЗ

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 12-р хороо 2-361 тоотод, 36м2

Утас: 91921994, 91994092

 

Эмнэлгийн нэр: ГММЖ ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Орхон

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, ЖМА.

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 17-р хороо ОС-ны 19-р байрны 256 тоот32 м2

Утас: 99120294, 681240г

 

Эмнэлгийн нэр: дайчиндент

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ш.Цэлцээн

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд 9-р хороо 3-р амбулаторт

Утас: 687277, 99235295

 

Эмнэлгийн нэр: Жа-Оточ ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Жавзандулам

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо 21-р хороолол 39-1 тоот

Утас: 99676489

 

Эмнэлгийн нэр: Зулсмайл ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Г.Даваа

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, ЖСА, НАСЗ

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 13-р хороо 1-р хороолол ОС-ны 8-р байрны 148 тоот 32м2

Утас: 99147879

 

Эмнэлгийн нэр: Ирээдүйдент

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ц.Шинэхүүхэн

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ зөвөлгөө+НАСЗ

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд 14-р хороо Евромаркет үйлчилгээний төвийн байранд

Утас: 99252838

 

Эмнэлгийн нэр: Монговь

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б.Барамсай

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: схд 13-р хороо 1-р хороолол 8-325 тоо

Утас: 685443

 

Эмнэлгийн нэр: Сецон0

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Өлзий-Орших

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 20-р хороо Нефть-2-ын 27

Утас: 95252255

 

Эмнэлгийн нэр: Сутай булган

Эмнэлгийн эрхлэгч: Энхзул

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд 14-р хороо 12-175 тоот

Утас: 99182295

 

Эмнэлгийн нэр: ТБИ

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Түмэн-Өлзий

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд 21-р хороолол 8б-1 тоот

Утас: 634418, 91812771

 

Эмнэлгийн нэр: ТУСЭБ ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Т.Эрдэнэчимэг

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 13-р хороо ОС-ны 8-р байрны 325 тоот

Утас: 99050038

 

Эмнэлгийн нэр: Үнээн рашаан

Эмнэлгийн эрхлэгч: д.Баатар

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХд-ЭМН ийн 127 тоотод

Утас: 99850712

 

Эмнэлгийн нэр: Цагаан хясаа

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д. Байгаль

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 6-р хороо Халамжийн төвийн байранд

Утас: 99184358

 

Эмнэлгийн нэр: Ци Ци

Эмнэлгийн эрхлэгч: Н.Мөнхцэцэг

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний+НАСЗ

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо 21-р хороолол 8а-4 тоотод

Утас: 99173405, 631132

 

Эмнэлгийн нэр: Шудрага гарц ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Н.Бүтэд

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, ЖМА, НАСЗ.

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 16-р хороо ОС-ны 27-р байрны 3 тоо

Утас: 96664326, 685451

 

Эмнэлгийн нэр: Энхцөгц ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Н.Ундармаа

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, НАСЗ.

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 17-р хороо 1-р хороолол ОС-ны 32-256 тоот

Утас: 99113317, 99132573, 686413

 

Эмнэлгийн нэр: Бат-Оюу-номин ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б.Оюунчимэг

Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, НАСЗ, ЖМА.

Бусад үйлчилгээ:

Холбогдох хаяг: СХД 9-р хороо СХ-ны 3-р амбулаторт 30м2

Утас: 99148867, 99942014

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.