Эцэг эхийн нас

Хүүхэдтэй болоход эцэг эхийн нас чухал зүйл мөн. 35-аас дээш насандаа жирэмсэлж буй эхчүүдийн нэг санаа зовдог зүйлийн нэг бол энэ юм.

Хожуу жирэмслэлт хүүхэд оюун ухааны  xомсдолтой төрөх магадлал өндөр байдаг хэдий ч эрүүл саруул бие махбод, сэтгэл санаатай бол хэдэн ч насандаа хүүхэдтэй болдог жишээ олон бий.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.