Сүхбаатар дүүргийн нүдний эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: “Дуудай” ХХК-ны Манал булган эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Доржжадамба Оюунбилэг
Үйлчилгээний чиглэл: Нүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, Хараа зүйн үйлчилгээ
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СБД 1-р хороо “TG” төвийн 104 тоот
Утас: 91182065, 98552841, 96600371

1 thought on “Сүхбаатар дүүргийн нүдний эмнэлэг”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.