Багануур дүүргийн чих, хамар, хоолойн эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Хясаантэнгэр ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: С. Алтанцэцэг
Үйлчилгээний чиглэл: Чих хамар хоолой
Бусад үйлчилгээ: Чих хамар хоолойн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БНД 1-р хороо ЭМН-ийн байранд 40м2
Утас: 99219309, 21943г

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.