Сонгино Хайрхан дүүргийн эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Ачит-Эмч ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: З.Ундармаа
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийни үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: Толгойтод СХД 5-р хороо Номингийн склад Улаанбаатар импексийн байранд
Утас: 99181463, 451367

Эмнэлгийн нэр: Дэлгэрэх-Баян тус

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Жүгдэр
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо СХ-ЭМН -ийн 1-р амбулаторт
Утас: 634730г, 99866798

Эмнэлгийн нэр: ЕВА

Эмнэлгийн эрхлэгч: У.Бадрал
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХд 8-р хороо 3-р амбулаторт
Утас: 99150066, 634320г

Эмнэлгийн нэр: Монгол дээж булаг ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ж. Дашлхам
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД Халиунтолгой эмнэлгийн байранд
Утас: 91169735, 305495г, 91111177

Эмнэлгийн нэр: Наран-Ууган

Эмнэлгийн эрхлэгч: П.Нарантуяа
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо ОС-д
Утас: 99156187

Эмнэлгийн нэр: НАР-ХҮС ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Г.Наранцэцэг
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 15 дугаар хороо ОС-ны 20-р байрны 2-р орцны өргөтгөл 45 тоот
Утас: 99870037, 91812007

Эмнэлгийн нэр: Натул

Эмнэлгийн эрхлэгч: Х.Туяа
Үйлчилгээний чиглэл: Дотор, мэс засал, эмэгтэйчүүд, мэдрэл, шүдний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ 11 ортой + Клиник биохимийн шинжилгээ
Бусад үйлчилгээ: СХД 6 дугаар хороо Цахилгаан тээвэр компаны байранд
Холбогдох хаяг:
Утас: 631350, 99117008

Эмнэлгийн нэр: Сугар эрдэнэ ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Ариумаа
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийн өвчний үзлэг оношлогоо, эмчилгээ
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 14-р хороо, 13-р байр 221 тоот
Утас: 99177849, 685606

Эмнэлгийн нэр: Тооноттэгш

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б.Энхбилэг
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД Халиунтолгой эмнэлэгт
Утас: 362190Г, 99131957, 998723018

Эмнэлгийн нэр: Төгөлийн гэзэг ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Бямбадорж
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөө
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 15-р хороо “Холбоо-Ус” компаны байранд
Утас: 99149023, 99809023

Эмнэлгийн нэр: Төртрейд” компаны Жинст эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: С. Норжмаа
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ + 15 ортой хүүхэд, уламжлалт, эмэгтэйчүүдийн сувилал+Клиник, биохими, микробиологийн лаборатори
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД 15-р хороо Холбоо-Ус компаны байранд
Утас: 99191255, 480861а, 450414г

Эмнэлгийн нэр: Үрийн заяа

Эмнэлгийн эрхлэгч: О.Сайжмаа
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХд 9-р хороо 3-р амбулаторт
Утас: 99883640

Эмнэлгийн нэр: Энх-Ану

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Энхжаргал
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд, дотор,
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХД ЭМҮ-ний 1-р төвд
Утас: 99180935, 88110935

Эмнэлгийн нэр: Энэрэл-Энх

Эмнэлгийн эрхлэгч: Т.Батжаргал
Үйлчилгээний чиглэл: Эмэгтэйчүүд
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: СХд 18-р хороо Сүлжээ ХХк-ны байранд
Утас: 99272008, 636213г

2 thoughts on “Сонгино Хайрхан дүүргийн эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг”

  1. сайн байн уу би 17 настай миний сарын тэмдэг түрүү жилийн 1сараас хойш ерөөсөө ирээгүй гэхдээ өдөр болгон бага хэмжээний цус эсвэл улаан хүрэн өнгөтэй зүйл гараад байна. Сая 7 сард нөгөө зүйл гарахаа больж 8 , 9 сарых хэвийн ирсэн ч дахиад цус өдөр болгон бага багаар гараад байна. Надад хариулт тусална уу

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.