Жирэмсний хяналт, үзлэг шинжэлгээ

Жирэмсний хяналтанд эрт орох нь танд ямар ашигтай вэ?

Жирэмсний хугацаанд та эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө өгөх газарт эсвэл өөрийн сонгож авсан эмчийнхээ хяналтанд байх ёстой.  Эмчийн байнгын хяналтанд байснаар хүүхдийн өсөлт зөв явагдаж  байгаа эсэх, таны биед элдэв өвчин эмгэг байгаа эсэхийг эрт илрүүлэн хянаж, жирэмсний    болон    төрөлтийн хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм.

Жирэмсний эхний 3 сарын дотор хяналтад орох нь нэн чухал.

Жирэмсний хяналтанд эрт орсноор:

  • Эмч Таны жирэмсний, амаржих, амралт авах хугацааг зөв тогтоож өгнө.

  • Танд   болон   нөхөрт  тань   эсвэл   найз   залууд  чинь  жирэмсэн  үеийн хооллолт,  ажил,  амралтын дэглэмийг зохицуулах,  төрөлтөд бэлтгэх, хүүхдийг асрах талаар зөвлөгөө өгнө.

  • Тохиолдож болох хүндрэлүүдээс урьдчилан сэргийлж,  хэрэв хүндрэл тохиолдвол цаг алдалгүй зохих арга хэмжээг авна.

  • Хэвлий дэх ургийн өсөлтийг хянана.

  • Хэрэв та энә удаагийн жирэмслэлтийг үргэлжлүүлэхийг хүсэхгүй байвал, эсвэл жирэмслэлт болон төрөлтийн явцад хүндрэл үүсч таны амь насанд аюул  учирч  болох  эмзэг  байдалтай  байгаа  бол  жирэмслэлтийг  эрт хугацаанд аюул багатай таслах боломжтой.

Та ямар шинжилгээ өгөх вэ?

Эмнэлэгт таны өндөр, жин, цусны даралт, биеийн ерөнхий байдлыг үзэж, цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ, судасны цус, үтрээний наалдац буюу мазокын шинжилгээ авна.

Анхны үзлэгээр таны биеийн жинг хэмжинэ. Цаашид тогтмол хэмжиж ургийн өсөлтийг тодорхойлох болно. Мөн таны өндрийг хэмжинэ. Ийнхүү таны өндөр болон жинг хэмжин тогтоосны үндсэн дээр төрөлтийн байдалд үнэлгээ өгөх боломжтой. Жирэмсний хугацаанд биеийн жин 10 кг орчим буюу 7 хоног тутам 300-500 г нэмэгддэг.

Харин жирэмсний сүүлчийн 2-3 сард таны биеийн жин мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нэмэгдсэнээс шилбээр бага зэрэг хавагнаж болно. Энэ нь таны болоод хүүхдийн эрүүл мэндэд ноцтой аюул учруулахгүй.

Шээсний шинжилгээ:

Сахар тодорхойлно. Жирэмсэн үед шээсэн дэх сахарын хэмжээг тогтмол тодорхойлж хянаснаар чихрийн шижин өвчнийг эрт илрүүлэх боломжтой. Хэрэв чихрийн шижин өвчин илэрвэл жирэмсний хугацаанд эх барих эмэгтэйчүүд болон дотрын эмчийн хяналтад давхар байх хэрэгтэй.

Уураг. Шээсэнд уураг тодорхойлсноор бөөрний үйл ажиллагааг үнэлэх боломжтой юм.

Жирэмсний хяналтанд байж эмчид үзүүлэх бүрд цусны даралтыг 2 гарт тань тогтмрл хэмжих болно. Цусны даралтаа хэмжүүлэх бүрдээ түүний түвшин ямар байгааг лавлаж байгаарай.

Цусны шинжилгээ:

Цусны бүлэг тодорхойлно. Жирэмсний болон төрөх үед цус сэлбэх тохиолдол гарч болзошгүй тул цусны бүлэг тодорхойлох шаардлагатай. Мэн эхийн цусны резус сөрөг байгаа эсэхийг магадлана.

Цусны ерөнхий шинжилгээ хийнэ. Энэ нь цус багадалтыг оношлох ач холбогдолтой.

Үтрээний наалдац буюу мазок:

Үтрээний үрэвсэл, төрөх замын халдварыг эрт илрүүлнэ.

Дотуур үзлэг:

Энэ шинжилгээгээр жирэмсний хугацааг тодорхойлно.

Цээжний рентген зураг буюу флюрография:

Уушгины эмгэгүүдийг эрт илрүүлэх боломжтой.

Бусад шинжилгээнүүдийг Таны биеийн байдал, жирэмсний явцаас хамаарч хийнэ

Дараагийн шинжилгээнүүдийг таны биеийн байдал, жирэмсний явцаас хамаарч хийнэ. Дээрх шинжилгээгээр таны биеийн ерөнхий байдлыг дүгнэж, бөөр, шээсний замын болон эмэгтэйчүүдийн өвчин, бэлгийн замын халдварууд, сүрьеэ, бусад өбчнууд байгаа эсэхийг тогтооно. Эдгээр эмгэгүүд жирэмсний болон төрөх үеийн хүндрэл үүсгэх аюултай байдаг. Иймээс та тухайн өвчнүүдийг аль болох эрт оношилж эмчлүүлэх нь чухал гэдгийг санана уу.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.