Баянзүрх дүүргийн шүдний эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Амгаланбаяр

Эмнэлгийн эрхлэгч:Г.Амгаланбаяр
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 5-р хороо, БЗД нэгдсэн эмнэлэгт
Утас:99164820

Эмнэлгийн нэр: Анудент

Эмнэлгийн эрхлэгч:Ө.Энхжаргал
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 16-р хороо, 16-р хороолол, 2-46
Утас:99164037, 460870

Эмнэлгийн нэр: Заяа зон

Эмнэлгийн эрхлэгч:Б.Золзаяа
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 3-р хороо, 12-р хороолол, 52-2 тоот
Утас:99077376, 99262500

Эмнэлгийн нэр: Ингүүмэл булга ххк

Эмнэлгийн эрхлэгч:Д.Оюунбулга
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ, нүүр ам судлал
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 5-р хороо, зүтгэл найдвар эмнэлгийн байранд
Утас:99258514

Эмнэлгийн нэр: Их зайсан

Эмнэлгийн эрхлэгч:Н.Лхагва
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 6-р хороо, госпиталийн баруун талд
Утас:91618808, 450553, 453405

Эмнэлгийн нэр: Китикул ххк

Эмнэлгийн эрхлэгч:Б.Батбаяр
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний эмнэлэг
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 1-р хороо, 12-р хороолол, 6а-2 тоот
Утас:481311, 99244525

Эмнэлгийн нэр: Наргарав жаргал ххк

Эмнэлгийн эрхлэгч:Г.Янжингарав
Үйлчилгээний чиглэл: Шүд
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 4-р хороо, американ дэнж, 3а-1 тоот
Утас:99779907, 88207177

Эмнэлгийн нэр: Периодонт ххк-ы эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч:Ц.Равжаа
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 13-р хороо, физик техникийн хүрээлэнгийн байранд
Утас:99870958

Эмнэлгийн нэр: Сувд дент

Эмнэлгийн эрхлэгч:Ж.Энхтуяа
Үйлчилгээний чиглэл: Шүд
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 5-р хороо, цагдаагийн академийн байранд
Утас:480359, 99135250

Эмнэлгийн нэр: Сенна ххк-ы эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч:Д.Зандангарав
Үйлчилгээний чиглэл: Шүд
Бусад үйлчилгээ: оношлогоо эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 15-р хороо, түмний сүлд ххк-ы байранд
Утас:99770500, 50002323

Эмнэлгийн нэр: Танадент

Эмнэлгийн эрхлэгч:Ц.Базаррагчаа
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 15-р хороо, 13-р хороолол
Утас:454509

Эмнэлгийн нэр: Тана цагаан цөгц

Эмнэлгийн эрхлэгч:Г.Соёлмаа
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 7-р хороо, ОС-ны 33-р байр цомбын 53 тоот
Утас:91147457

Эмнэлгийн нэр: Уяхан мөрөн

Эмнэлгийн эрхлэгч:Б.Наранцэцэг
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 1-р хороо, уламжлалт эм эмнэлгийн ургамлын байранд
Утас:99194308

Эмнэлгийн нэр: ХЧ Андууд

Эмнэлгийн эрхлэгч:Д.Хоролгарав
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 5-р хороо, БЗД нэгдсэн эмнэлэгт
Утас:96209203

Эмнэлгийн нэр: Хэппидэнт ххк

Эмнэлгийн эрхлэгч:Г.Сэргэлэн
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 15-р хороо, Хотон трэйд ххк-ы байранд
Утас:99178543

Эмнэлгийн нэр: Цахиур

Эмнэлгийн эрхлэгч:Л.Загарзүсэм
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 1-р хороо, өөрийн байранд
Утас:480485, 95152056

Эмнэлгийн нэр:Эм жи коллекшн

Эмнэлгийн эрхлэгч:Д.Пүрэвдорж
Үйлчилгээний чиглэл: Шүдний
Бусад үйлчилгээ:
Холбогдох хаяг: БЗД –ийн 1-р хороо, ОС-ны 13-1тоот
Утас:96664436, 457192

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.