Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн хооллолт

Жирэмсэн болон хөхүүл эх зөв хооллох шаардлагатай.

Зохисгүй хооллох нь дараах сөрөг үр дагавартай, үүнд:

 • ЖХЭ-н бие сульдахад хүргэж улмаар хүүхэд төрөх үед болон төрсний дараа эндэх магадлалыг ихэсгэдэг

 • Хүүхэд дутуу төрөх, төрөлхийн гажигтай болон бага жинтэй хүүхэд төрөх шалтгаан болдог.

 • Эхийн өвчинг хүндрүүлдэг

 • Жирэмсэн үед төмрийн хэрэгцээ нэмэгдэснээс цус багадалт гүнзгийрдэг.

Цус багадалт нь дараах хор уршигтэй, үүнд:

 • Хүндрэлтэй төрөх магадлалыг ихэсгэдэг. Учир нь:

  -Хэвийн төрөх явцад бага хэмжээний цус гардаг. Харин цус багадалттай эхийн хувьд энэ нь аюултай

  -Хүнд хэлбэрийн цус багадалт нь (төрөх үед) амьсгал цөөрөх, зүрхэнд хэт ачаалал өгч улмаар үхэлд ч хүргэж болзошгүй

 • Ажиллах, бодож сэтгэх болон халдвар эсэргүүцэх чадварыг бууруулдаг.

 • Ургийн энергийн хэрэгцээ илүү өндөр байх учир хоол тэжээлд онцгой анхаарах хэрэгтэй.

Зөв хооллолт нь дараах үр ашигтай, үүнд:

 • Эрүүл байж, ажиллаж хөдөлмөрлөхөд

 • Ургийн хэвийн өсөлтийг хангахад

 • Ургийн өсөлтөөс шалтгаалах энергийн хэрэглээг тэнцвэржүүлэх

 • Уургийн задралаас сэргийлэх, хэрэгцээний энергийг нөөцөөс бус харин өдөр тутмын хоол хүнсэээр нөхөх

 • Хүүхэд болон өөрийн хоол хүнсний өдрийн хэрэгцээг хангах

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.