Ухаан балартах

Сууж, хэвтэж байгаад босоход биеийн доод хэсэг, умайд цус хуримтлагдаж тархинд очих цус багассанаас гэнэт толгой эргэн ухаан балартдаг.

Шинж тэмдэг

Толгой эргэх, дайвах ба сууж хэвтмээр болно.

Авах арга хэмжээ

  • Гэнэт сууж босохгүй байх Халуун баннад орох

  • Халуун өдөр аль болох өөрийгөө сэрүүцүүлж байх

  • Хэрвээ ойр ойрхон илрээд байвал хэвтээд хөлөө өндөрт өргөх дасгалыг хийх нь зүйтэй.

Leave a Reply