Шээс дусагнах

Томорсон умай давсагийг дарсанаас хэмжээг нь багасгасан, давсагны амсрын булчин суларсан зэргээс үүдэн шээс алдамхай болно.

Шинж тэмдэг

Хэвлийг доош шахах болон өтгөн тулах, инээх зэрэгт шээсээ барьж чадахгүй алдана.

Эмчилгээ

  • давсагийг ойр ойрхон суллаж байх

  • хүнд юм өргөхөөс зайлсхий

  • өтгөн хаталтаас сэргийл

  • Кегелийн дасгал хийх (хойноос унш)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.