Өвдөлттэй шээх

Жирэмсний дааврын нөлөөгөөр эхний саруудад булчингийн хүчдэл суларсан болон умай давсагийг дарснаас шээс ойр ойрхон хүрнэ. Улмаар умай томрох тусам давсагны багтаамж багасна.

Шинж тэмдэг

Давсаганд бага хэмжээний шээс хурсан ч хамаагүй ойр ойрхон шээс алдана. Өдөр шөнө ялгаагүй.

Эмчилгээ

Унтахын өмнө шингэн зүйл уухгүй байхыг хичээх Шээж байх үедээ давсаг орчмоор дарж түүнийг гүйцэд суллах Хэрэв эмзэглэлтэй болох ба шээс цустай гарвал эмчид яаралтай үзүүл.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.