Нөсөөжилт

Жирэмсний даавар нь нөсөөжилтийг үүсгэгч меланоцит эсийг их хэмжээгээр боловсруулна. Мөн нарны хэт ягаан туяа нөлөөлнө.

Шинж тэмдэг

Хөх, хэвлийн цагаан шугам, нүдний доогуур, хацраар нөсөөжих ба мөн төрөлхийн мэнгэ нөсөөнүүд илүү тодорно.

Эмчилгээ

Нарны шил зүүх, нарнаас хамгаалах тос түрхэхэд зүгээр. Энэ нь төрсний дараа эргэж хэвэндээ орно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.