Хэвлий, хэвлийн доод хэсгээр базалж өвдөх

Жирэмсний 37 дахь долоо хоногоос өмнө хэвлий, хэвлийн доод хэсгээр базалж, ууц нуруугаар хөшиж өвдөх нь умайн гадуурх жирэмслэлт, зулбах, дутуу төрөх -өөр завдаж буйн шинж тэмдэг байж болно.

Шалтгаан

Хэвлийг холбогч булчин хавиар төрөх ойртох тусам даралт шахалт ихэснэ.

Шинж тэмдэг

Сууж, хэвтэж байрлалаас солих үед хэвлий хавиар таталдаж хатгах мэт өвдөнө.

Авах арга хэмжээ

Онцын арга хэмжээ авахгүй.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.