Даралт ихсэлт

Цусны даралт дунджаар 90/60-120/80 хооронд хэлбэлздэг. Үүнээс ихсэх эсвэл буурах нь эмгэг юм. Иймээс жирэмслэхээс өмнө даралт хэвийн бус байгаа бол эмчлүүлэх хэрэгтэй.

Цусны даралт нь зүрх судас, бөөрний өвчин, дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэгээс болж ихсэх ба мөн сэтгэл санааны тавгүй байдалд орох, сэтгэл хөдлөл, нойргүй болох, ядрах зэрэг нь цусны даралт ихсэхэд нөлөөлнө.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.