Үтрээнээс тунгалаг эсвэл хар ногоон зунгагтай шингэн

Ураг орчмын шингэн /ус/ гарсантай холбоотой байж болзошгүй. Гэнэт өмдөндөө шээсэн мэт санагдаж болно. Умайн хүзүүний салиа, бэлгийн харьцааны дараа үрийн шингэн гарахтай андуурч болно.

Ураг орчмын шингэн /ус/ гарсантай холбоотой байж болзошгүй. Гэнэт өмдөндөө шээсэн мэт санагдаж болно. Умайн хүзүүний салиа, бэлгийн харьцааны дараа үрийн шингэн гарахтай андуурч болно.

Сэрэмжлүүлэг

Ураг орчмын шингэн гарсан тохиолдолд эмнэлгийн тусламж авалгүй цаг алдвал ураг эх дотроо бүтэж, улмаар амьгүй хүүхэд төрөх замаар халдвар авч төрөлт удаашрах зэрэг ноцтой хүндрэл хүлээгдэж болно. Иймд  ураг орчмын шингэн гарсан тохиолдолд яаралтай түргэн дуудах юм уу эсвэл  өөрсдийн унаагаар цаг алдалгүй очсоноор эдгээр хүндрэл үүсэхээс сэргийлж чадна.

{mos_fb_discuss:79}

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.