Лавлах

-Байна уу? Энэ лавлах мөн үү?
-Түр хүлээгээд, устаа барьж байгаарай, би лавлаадахъя.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.