Эмчийн заавар

Эмч нь өвчтөнөөсөө асууж байна гэнэ:
-Та гэртээ хариад миний зааврыг биелүүлсэн биз дээ?
-Тэгэлгүй яахав биелүүлсэн эмчээ. Танай эхнэрийн чинь дүү өнөөдөр өглөөнөөс эхлээд ерөнхий инженер болсон.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.