20 дахь хагалгаа

Хагалгааны өмнөхөн. Өвчтөн нь нэлээд сандарч байгааг харсан эмч:
-Танд айж, сандраад байх юм юу ч байхгүй, ойлго оо. Даан ч дээ ядаж 20 дахь хагалгаагаа амжилттай хийлгүй дээ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.