Аватар

Интернэт асар хурдтай хөгжиж байгаа өнөө үед төрийн сүлд, далбааг хасаад саак аватартай болох шаардлагатай болоод байна.

Leave a Reply