Нэг сумаар хоёр тулайг

Бэлгийн сулрал, хүсээгүй жирэмслэлт гэсэн хоёр асуудлыг нэг дор шийдэх мэргэн арга нь хуванцар бэлгэвч юм.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.