Гэрийн даалгавар

Хоёр залуу уулзаад ярилцаж байна гэнэ.
-Чи хүүгийнхээ тооны даалгаврыг нь хийчихсэн үү?
-Тэгсэн.
-Тэгвэл маньдаа хуулуулчих.

Leave a Reply