Матаргүй

-Энд сэлж болох уу?
-Дүүрэн матартай, хэрэггүй л болов уу.
-Тэгвэл тэр далайд цутгаж байгаа хэсэгт нь сэлж болох уу?
-Тэнд бол болно оо. Тэр хэсгийн матарнуудыг акулууд нэгийг ч үлдээлгүй идчихсэн юм.

Leave a Reply