Бэлэг

Замын цагдаа нэг жолоочийг торгожээ. Торгуулсан жолооч тасалбараа хэсэг харж сууснаа:
-Би тэгээд энэ тасалбараар яах болж байна гэвэл цагдаа нь мөнгийг нь тоолонгоо:
-Хадгалчих. Бэлэгтэй ш дээ.
-Юу?
-Яг ийм арван тасалбартай болмогц чинь би дугуй худалдаж авч өгнө за.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.