Зээл

Банк. Зээл олгох хэлтэс. Банкны ажилтан нь зээл авч байгаа хүнд хэлж байна гэнэ:
-Намайг уучлаарай, гэхдээ танд л гэж хэлэхэд ийм хүү төлөх чадвартай байгаа юм чинь ер нь зээл авах хэрэг байна уу даа.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.