Эгэл хүн

Би эгэл жирийн даруухан хүмүүсийг их хүндэлдэг, найзалдаг хүн. Наад захын жишээ гэхэд л хамгийн сайн найз маань байна. Тэр бол байдаг л нэг эгэл жирийн, даруухан тэрбумтан.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.