Ажиглалт

Улирсан ахлагч цэргийн амьдралын талаарх ажиглалтаа ярьж байна гэнэ.
-… сэм гэтэж байгаад амралтын өрөөнд гэнэт дайраад оронгуут л бүх юм эхэлнэ дээ. Дотор нь дөрвөн цэрэг сууж байгаад бүгд намайг хараад цочвол хөзөрчид гэсэн үг. Гурван цэрэг сууж байгаад цочвол архичид гэсэн үг. Хоёр цэрэг сууж байгаад цочвол гомо нар. Ганц цэрэг сууж байгаад цочвол гар хангалгаа хийгч. Харин ганц цэрэг суучихсан мөртлөө цочихгүй байгаа бол хал цэрэг өвс ороогоод татаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.