Ширээ

Зоогийн газрын утас нь дуугарч байна гэнэ.
-Байна уу, би танайд ширээ захиалах гэсэн юм аа.
Зөөгч:
-Хар мал аа, манайх офисын тавилга зардаг дэлгүүр биш гэж хичнээн удаа хэлүүлэх гэсэн юм бэ?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.