Ураа!!!

ДОХ-ын шинжилгээ өгсөн залуу хариуг нь уншиж байна гэнэ:
-Ураа, ураа ашгүй минь тэмбүү байна, тэмбүү, ураа….

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.