Бэлэг

-Миний хайраа чамд Тайландаас ямар бэлэг авчирч өгөх вэ?
-Юу ч байсан яахав дээ, одоо чинь ямар ч өвчин байсан эмчилдэг болчихсон цаг шүү дээ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.