Харандаа

Түргэн тусламжид дуудлага ирэв.
-103 байна танд юугаар туслах вэ?
-Яанаа сая үгийн сүлжээ бөглөөд сууж байсан чинь хүүэд маань гэнэт үзгийг минь залгичихлаа.
-За хаягаа хэлээрэй, удахгүй эмч очно.
-Яанаа тэр болтол би яах вэ?
-Яах юу байхав, үгийнх сүлжээгээ харандаагаар л бөглөж байхгүй юу…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.