Үнсэлт

Сэтгэл зүйн профессор багш тайлбарлаж байна гэнэ:
-Бүсгүйн хүнийг сэтгэл гутралаас гаргах хамгийн сайн арга бол үнсэлт байдаг юм.
Оюутан залуу:
-Багшаа, тэгвэл бүсгүйн хүнийг яавал сэтгэл гутралд оруулж болох вэ?

Leave a Reply