Мэргэжлийн хэллэг

Программист залуугаас асууж байна гэнэ:
-Танай хэдэн хүүхдүүд чинь дандаа ингэж хэрэлдэж, маргаж байдаг юм уу?
-Аргагүй л дээ, өөр өөр версүүд юм чинь таарахгүй…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.