Санаа

Популистууд юунаас санаа авсан бэ?

Лифчикнээс. Учир нь лифчик нь:

1.    Зүүн ба баруун гэсэн хэзээ ч нийлэхээргүй хоёр талыг нэгтгэдэг.

2.    Зүгээр ч нэг нэтгэдэггүй сул дорой, унжсан нэгнийг өөд нь татаж гоё харагдуулдаг.

3.    Ингэснээрээ массын сонирхлыг соронзон мэт татаж, араасаа дагуулдаг.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.