Анхаарлын бүс

Эхнэрүүд нөхөртөө “Чи ядаж 12-оос өмнө гэртээ гозойж байх ёстой шүү” гэж хэлдэг. Ингэхэд эрчүүд гол төлөв 12-оос өмнө, гэртээ гэдэг дээр нь голчлон анхаардаг бол эхнэрүүд нь “гозойх” гэдгийг нь илүү анхаарал татахаар хэлэхийг хичээж байдаг.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.