Томуу

Гомбоо гуай огт санамсаргүй байдлаар эдгэрсний дараанаас эхлэн тэдний гэрийнхэн томуу гэж өвчин бас байдаг юм байна гэдгийг мэдэж авчээ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.