Хүүхэд

-Хүүхэд нь айл гэрийн хэрүүл маргааны гол шалтгаан болох боломжтой юу?
-Мэдээж. Шөнийн хоёр цагт шал согтуу орж ирж байгаа бол өөр яах билээ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.