Сонгуульд ялах арга

Намынхаа гишүүдээс татвар авдаг биш харин гишүүддээ татвар төлдөг нам л энэ удаагийн сонгуулиар баталгаатай ялна даа.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.