Сонгуульд ялах арга

Намынхаа гишүүдээс татвар авдаг биш харин гишүүддээ татвар төлдөг нам л энэ удаагийн сонгуулиар баталгаатай ялна даа.

Leave a Reply