Бизнес

Бизнес бол гар хангалгатай яг адил юм. Бүгдийг өөрөө гардан хийж байгаа цагт бүх зүйл ок явж байгаад, өөр хүний гар оролцоод эхэлмэгц бүх зүйл орвонгоороо эргэж дампуурах юм.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.