Ах дүү хоёр

Ай ёо эмчийг Ай чад гэдэг нэртэй задлангийн эмч ахтай байсан гэдгийг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй юм.

Leave a Reply