ДОХ

Нэг залуу ДОХ-ын шинжилгээ өгөхтэйгээ зэрэгцэн ажил орохоор танилцуулгаа нэг компанид явуулсан байжээ. Хэсэг хугацааны дараа шууданч хаалгыг нь цохиж байна гэнэ.
-Танд дуулгаах нэг сайн, нэг муу мэдээ байна. Хаанаас нь эхлэх вэ? Сайнаас нь эхэл.
-Таны танилцуулгаа явуулсан компани нь ДОХ-той хүмүүсийг ажилд авна гэсэн хариу ирүүлсэн байна.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.