Шинэ үе

Амьтны хүрээлэн. Ингэ, ботго хоёр ярилцаж байна гэнэ.
-Ээж ээ, бид яагаад ийм өргөн тавхайтай байгаа юм бэ.
-Яахав дээ, тэмээ биднийг элсэн дээгүүр явахад шигдүүлэхгүй гэж л тэр.
-Тэгвэл яагаад ийм хоёр бөхтэй байгаа юм бэ?
-Яахав дээ, халуун цөлд ус олдохгүй үед энэ хоёр бөхөнд хуримтлагдсан ус л биднийг авардаг юм шүү дээ.
-Шаал балай юм?
-Юу?
-Юу юу гэж амьтны хүрээлээнд бүх насаа өнгөрөөхийн хооронд ийм шал балай илүү юмаар өөрсдийгөө зовоох ямар хэрэгтэй юм. Бөөндвөл таарна.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.