Хөшөө

Оршуулгын газар. Нэгэн булшны хөшөөн дээрх бичээс:
Энд 115 настай өвгөн нойрсож байгаа. Энэ хүний бүх шүд нь бүрэн бүтнээрээ, хорхойтсон шүд ганц ч үгүй. “Фтордент” шүдний оогоор шүдээ угааж байгаарай.
Дэргэдэх булшны чулуун дээрх бичээс:
Энд хэн ч нойрсоогүй, хоосон байгаа. Л&Д компаний бэлгэвчийг хэрэглэж заншицгаая.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.